A0 Translatørbyrået Styren

Med sine 40 år er A0 Translatørbyrået Styren et av Norges eldste translatørbyråer. En av grunnene til at vi er blitt såpass gamle, er at vi setter KVALITET, RASK LEVERING, TIDSFRIST, PERSONLIG SERVICE OG FORNUFTIG PRIS i høysetet. Dessuten ligger vi sentralt ved Oslo Rådhus. Byrået foretar hovedsakelig oversettelser innen områdene JUS, økonomi/finans (bl.a. ÅRSRAPPORTER OG PROSPEKTER), forsikring o.a. Vi oversetter personlige dokumenter som skal stemples av statsautorisert translatør, slik som vitnemål og alle former for attester. Vi gir personlig service.

Vi dekker de fleste europeiske språk samt enkelte mer eksotiske (spør oss og vi gjør vårt beste for å etterkomme kundens forespørsler) og oversetter til/fra norsk og mellom to fremmede språk. Til byrået er knyttet statsautoriserte translatører (i Norge) og translatører i utlandet som er på tilsvarende faglige og språklige nivå. For å sikre en høy og regelmessig kvalitet oversetter de til sitt morsmål. Byrået er konkurransedyktig når det gjelder pris, og vil normalt kunne gi en fast pris på et oppdrag. A0 Translatørbyrået Styren ledes til daglig av Statsautorisert translatør Elisabeth Styren, som er helt tospråklig (engelsk-norsk-engelsk) og har lang erfaring.

A0 Translatørbyrået Styren is a translation agency of 40 years’ standing which bases its business on professional translators authorised by the Norwegian government and translators abroad with similar qualifications. Our translators translate into their mother tongue and are specialists in various fields. We cover most European languages and some languages of the more exotic kind. Our specialities: law, finance/economics (e.g. annual reports, prospectuses), insurance and we translate and stamp official documents with a Government Authorised Translator stamp.

Firmanavn: A0 Translatørbyrået Styren
Adresse: Fridtjof Nansens pl. 9, 0160 Oslo
Telefon: +47 924 68 786
E-post: styren@online.no
Internett: www.styren.no